Tišnovská nemocnice

Na základě aktivního vyjednávání vedení města Tišnova se všemi příslušnými orgány, jakými jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje a ředitelé brněnských nemocnic, můžeme sdělit, že za zrušená akutní interní lůžka v nemocnici Tišnov je zajištěna adekvátní náhrada a to jednak ve 4 brněnských nemocnicích (FN U sv. Anny, FN Brno, Vojenská nemocnice, Nemocnice Milosrdných bratří) a také v nemocnicích Blansko a Boskovice. Praktičtí lékaři v Tišnově jsou o této skutečnosti informováni, včetně rozpisu asistenčních služeb.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytující neodkladnou zdravotní péči pacientům, u kterých došlo k náhlému zdravotnímu problému nebo ke zhoršení nemoci, je v tišnovské nemocnici zajištěna na celý rok 2017. Pracovní doba LSPP je:

Pondělí až pátek ... 17:00 - 22:00 hod.
Sobota, neděle, svátky ... 08:00 - 20:00 hod.

Níže uvádíme chronologický soupis schůzek, zápisů a dopisů a dalších informací týkající se změn zdravotní péče v nemocnici Tišnov, tak jak proběhly na konci roku 2016 a začátku roku 2017:

 

- 2016-12-22 Ing. Lipovský starostům ORP Tišnov

- 2017-01-02 dopis radnímu JmK Chlupovi

- 2017-01-12 schůzka na JmK - bez zápisu

- 2017-01-18 výzva Radě JmK-nemocnice-podepsaná ORP Tišnov

- 2017-01-19 dopis hejtmanovi JmK Šimkovi

- 2017-01-27 jednání se zástupci VZP, NMB a JmK

 

Jiří Dospíšil starosta,
Martin Sebera místostarosta