Tišnovská zastavení malíře Josefa Jambora

Poznejte a projděte místa, ze kterých malíř Josef Jambor rád pohlížel na krajinu Tišnovska a kde čerpal inspiraci ke svým obrazům z tohoto kraje. „V nich je zachycena představa věčného trvání krásy přírodní harmonie detailu a celku, v nich je laskavá pohoda rozevřených dlaní údolí i vyklenutých prstů kopců“ (Jiří Šetlík). Stejně jako Josef Jambor pohlédněte na krajinu v okolí Štěpánovic, své myšlenky nechte unášet proudem řeky Svratky nebo se potěšte pohledem do údolí říčky Loučky.

 

Délka trasy: 17 km

Náročnost: střední (stoupání z Nových Štěpánovic k rozhledně Křivoš)

Start a cíl: vlakové a autobusové nádraží Tišnov

Co uvidíte zajímavého?

Po příjezdu do Tišnova vyrazíme po červené turistické značce směrem na Doubravník. Projdeme historickou částí města Tišnova s barokními právovárečnými domy, z nichž nejvýznamnější je Müllerův dům, dnes Muzeum města Tišnova s expozicí obrazů Josefa Jambora. Po červené budeme pokračovat až k potoku Besénku. Zde nás značená trasa povede přes železniční koleje ke dřevěnému mostu přes řeku Svratku. Značka odbočí těsně před mostem, ale my se na chvíli na mostě zastavíme a necháme svůj pohled klouzat po proudu řeky, právě tak jako Josef Jambor na obraze Na Svratce z roku 1947. Na něm autor zachytil soutok říčky Loučky a potoka Besénku s řekou Svratkou lemovaný úpatím hory Květnice. 

Po červené budeme dále pokračovat až k železniční stanici ve Štěpánovicích, odsud dále po modré. Jakmile za sebou necháme poslední domy Štěpánovic, otevře se před námi krajina lemovaná z jedné strany řekou Svratkou a ze druhé strany strmým kopcem. V dálce uvidíme domy Nových Štěpánovic. Právě tato krajina zaujala Josefa Jambora natolik, že zde v roce 1959 namaloval obraz Štěpánovice.

Z nových Štěpánovic pokračujeme dále po modré stoupáním do kopce. Odměnou za tuto námahu bude krásný výhled z rozhledny Křivoš do údolí říčky Loučky k Dolním Loučkám. Právě tento pohled přiměl Josefa Jambora v roce 1960 k namalování obrazu Loučky u Tišnova. Malíř samozřejmě neseděl na rozhledně, ale stál někde v okolí v místě s podobným výhledem. Nenechme se však zmýlit tím, že na obraze nenajdeme dominantu krajiny – železniční viadukt nazývaný most Míru, který se klene mezi kopci u Dolních Louček. Malíř rád zachycoval půvaby krajiny, které mizí díky technickým vymoženostem, a tak most do obrazu nezačlenil.

Z rozhledny Křivoš se vrátíme k obci Zahrada, kterou projdeme až k rozcestníku na křižovatce. Zde máme možnost odbočit k rozhledně Babylon, která nabízí krásné výhledy směrem k Českomoravské vrchovině. Panoramatické fotografie s popisem pomohou návštěvníkům v orientaci. Ať už přímo nebo přes rozhlednu Babylon dorazíme do obce Kaly. Nyní už půjdeme jenom z kopce nebo po rovině. Projdeme obcí a odbočíme silničkou směrem na Dolní Loučky, místní část Střemchoví. Vede zde také cyklostezka. Po cestě si můžeme vychutnávat krásné výhledy do údolí. Dojdeme až k hlavní silnici a odbočíme doprava. Po 350 m narazíme na červenou značku. Hospůdky v Dolních Loučkách můžeme využít k občerstvení a odpočinku. Dále vyrazíme malebným údolím říčky Loučky po červené do Předklášteří. Zde můžeme navštívit klášter Porta ceoli a odměnit se něčím sladkým ve dvou vyhlášených cukrárnách. Do Tišnova se vrátíme  po modré značce.

Zajímanosti po cestě:

  • místa z obrazů Josefa Jambora
  • Muzeum města Tišnova s expozicí obrazů Josefa Jambora
  • rozhledna Křivoš
  • rozhledna Babylon
  • železniční viadukt nazývaný most Míru – technická památka
  • rodný dům astronoma a polárníka Antonína Mrkose ve Střemchoví
  • zřícenina hradu Loučky v Dolních Loučkách
  • klášter Porta coeli v Předklášteří
Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 23.6.2015