Tišnovské uličky

okolo Halouzkovy ulice

Tišnovské uličky

V jihozápadní části města (okolo dnešní Halouzkovy ulice) sídlili v dřívějších dobách drobní řemeslníci, zabývající se zpracováním kůží. Na rozdíl od obyvatel okolních bohatých právovárečných domů a selských gruntů vlastnili jen nevelké domky s dílnami. Mezi mini vedly úzké uličky. Do našich časů se dochovaly tři z nich - Koželužská, Jirchářská a Ševcovská. Provedou návštěvníka klikatými zákoutími někdejší řemeslnické čtvrti. Zásluhou milovníků tišnovské historie  byly vydlážděny a opatřeny lampami, v jejichž světle ožívá mnoho starých příběhů. Jedna z uliček – Koželužská – byla v roce 2006 zapsána do knihy českých rekordů jako nejužší ulice v naší republice. Je 49 metrů dlouhá a ve svém nejužším místě měří 77,5 cm.

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 21.8.2015