Tišnovské vily

Riegrova ulice č. 281, 323, 324, 331, 340, 425

Tišnovské vily

Přeměna Tišnova na klidné lázeňské město s rozsáhlými plochami veřejné zeleně zapříčinila vznik nové vilové čtvrti ve východní části města. Mezi dvěma světovými válkami zde byla vystavěna řada půvabných staveb, které vycházely z pozdní secese, modernismu, tzv. folklórního stylu a v poslední fázi také z funkcionalismu. Nejkrásnější a nejreprezentativnější vily lemují kdysi promenádní Riegrovu ulici, pohledově zakončenou Kuthanovým sanatoriem. Z vil vyniká pozdně secesní vila Franke, obklopená parkem s několika vzácnými dřevinami, a v blízkosti stojící půvabně mnohotvárná Jarochova vila s prvky převzatými ze secese i oblíbených anglických „cottage“.

Otevřeno:

Vily jsou užívány soukromými vlastníky k bydlení a nejsou přístupné veřejnosti.

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 21.8.2015