Tišnovský vánoční strom už svítí

Starostova básnička ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu

 

Uprostřed náměstí na jedné noze

stojí zelený fešák v nehybné póze

a jeho špička šplhá ku obloze.

 

Urostlá postava stojící nehybně

a ačkoliv vypadá trochu podivně,

dívají se na něj všichni obdivně.

 

Kabát z jehličí má vzorně nazdoben,

různými baňkami je efekt znásoben

a upřenými pohledy vskutku jest zásoben.

 

Donedávna tiše stál a hleděl do dáli,

lidi sledoval jenom zpovzdálí,

nebyl zvyklý, že by na něj všichni koukali.

 

Že je středem pozornosti, pomalu si zvyká.

„Na co všichni čekají?“, určitě si říká.

Nebojte se, děti, už za chvilku světélka svá rozbliká…

 

Snad jsme si poslední dobou vybrali dost smůly,

kéž tedy jeho majestátný pohled shůry

odežene od nás zlé sny a noční můry.

 

Ať každý z nás je vesel a zdráv,

nepohoda netahá nás často za rukáv

a jeho světélka jsou posly dobrých zpráv!

 

(Jiří Dospíšil, 11/2021)

 

Foto David Výrosta

Datum vytvoření: 28.11.2021 / Datum změny: 29.11.2021