Tvorba strategického plánu pro město Tišnov reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031

Začátkem roku 2013 dostalo město Tišnov na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanostschválené rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 31/89 na realizaci projektu Tvorba strategického plánu pro město Tišnov.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění strategického plánování města Tišnova a jeho regionu a tvorba zásadní koncepce rozvoje v rámci samosprávného celku Tišnova až po rok 2020. Úvodní analýza dosavadních strategických plánu rozvoje a současného stavu strategického řízení města bude podpořena diskusemi s volenými zástupci města a odborné veřejnosti tak i dotazníkovým šetřením mezi obyvateli města, firmami. Výstupy a podněty budou sloužit jako podklad pro tvorbu strategického plánu rozvoje, který bude vytvářen a dodán formou služby dodavatelem na základě výběrového řízení.

Dlouhodobé plánování rozvoje města umožní zefektivnit formulaci slabých a silných stránek řízení města a regionu, formuluje příležitosti a hrozby, které v dlouhodobém vývoji mohou rozvoj města velkou mírou ovlivnit. Strategický dokument umožní reflektovat aktuální problémy, které se ve městě a region vyskytují a pomůže navrhovat pro ně reálné řešení a tím i zefektivnit činnost úřadu a regionu.

Cílovou skupinou projektu jsou územní samosprávné celky a úřady ÚSC, jejich orgány a zaměstnanci a Volení zástupci územně samosprávných celků.

Vytvoření cílů a klíčových oblastí v rámci nově vytvořeného strategického plánu rozvoje města usnadní plánování investic a rozvoje v dlouhodobém výhledu. Strategický plán rozvoje bude vázán harmonogramem plnění plánu, který umožní snazší kontrolu dosažení stanovených cílů v daném termínu a jejich zpětné zhodnocení.

Projekt bude probíhat 12 měsíců, datum zahájení projektu 1.1.2013 – ukončení 31.12.2013. Průběžné výstupy realizace nového strategického plánu budou zveřejňovány na webu města.

Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov  r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

Stav projektu:  projekt ukončen

Kontaktní osoba:
Manažerka projektu - PhDr. Miriam Jedličková,  miriam.jedlickova@tisnov.cz