TVOŘÍME TIŠNOV- Participativní rozpočet

Participativní rozpočet dává možnost občanům našeho města přihlásit svůj projekt, pro který ostatní mohou dávat pozitivní nebo negativní hlasy. V případě, že se jeho návrh projektu umístí na prvních třech místech, přerozdělí město mezi tyto projekty až 0,5 mil Kč na jejich realizaci.

V roce 2020 odstartoval první ročník participativního rozpočtu v Tišnově. Jedná se o proces, ve kterém občané rozhodují o využití peněz z městského rozpočtu. Prostřednictvím ankety jste mohli občané navrhovat a poté hlasovat při výběru názvu. Během období, které bylo vyčleněno pro přihlašování projektů, jsme obdrželi 15 návrhů, z nichž celkem 13 splňovalo všechny formální náležitosti, které pravidla participativního rozpočtu stanovují.

Následně analýzou proveditelnosti úspěšně prošlo 7 projektů. V březnu se uskutečnila veřejná prezentace, během které představili svoje projekty sami navrhovatelé. Hlasováním občané vybrali tři, z nichž byly během letošního podzimu zrealizovány dva.

3D Skákací hřiště

Hřiště je umístěné na hřišti ulice Hornická pod Klucaninou. Herní prvky ekologickými barvami, které namaloval navrhovatel projektu Martin Goliáš, nabízí dětem další možnost zábavy a hlavně možnost se pohybovat rozvíjet motoriku, balanc a celkový pohybový systém. Přesně to co mobil a počítač neumí. Hřiště je barevné tematické s 3D motivy. Malovaná hra obsahuje stanoviště s navigací, kde se plní úkoly. Skákací hřiště je vhodné pro všechny věkové kategorie. 3D obrázky lze vyfotit z určeného úhlu tak aby vytvořila dokonalou prostorovou iluzi.

Nové barevné prostředí mohou využít školy, školky i rodiče s dětmi. Toto prostředí bude plnit funkci klidného zábavného a zajímavého místa určené pro všechny, kteří mají rádi pohyb a zábavu, vhodné od 3 let.

Lesní učebna

Venkovní vzdělávání (v originále známé jako outdoor education) původně vzniklo ve Skandinávii, nicméně je v současnosti významným trendem ve vzdělávání po celém světě. Lesní učebna umožňuje místním školám a jiným vzdělávacím institucím realizovat svoji výuku v přírodním prostředí i za nepříznivého počasí se zajištěním částečného komfortu (sezení). Přístřešek mohou v odpoledních hodinách využívat pochopitelně i náhodní výletníci nebo turisti. Tímto projektem bychom chtěli podpořit venkovní výuku, která se ukazuje být prospěšná pro děti jako zdravá alternativa ke školnímu prostředí, upevňuje návyk chození do přírody a pomáhá vytvořit si vztah k místní krajině. Výstavba tzv. lesní učebny v areálu letního kina už může sloužit ke školní výuce a pobytu dětí v přírodě zejména v případě nepříznivého počasí.

Podrobné informace k prvnímu ročníku, ale také k druhému ročníku, který právě probíhá, najdete na www.tvorimetisnov.cz.

Datum vytvoření: 5.1.2022 / Datum změny: 5.1.2022