Ubytovací sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Co k tomu potřebujete: 

Konkrétní podmínky se řídí požadavky jednotlivých institucí poskytujících službu.

Kde to vyřídíte: 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

Králova 1742, 666 01 Tišnov

Tel.:     549 410 301, 549 410 310, 549 410 312      

Email:  info@css.tisnov.cz

www.css.tisnov.cz

 
Dům s pečovatelskou službou městyse Lomnice
Školní 239, 679 23 Lomnice

Tel.:     549 450 106   

Email:  lomnice@volny.cz

www.lomnice.cz

 

 
Domov sv. Alžběty
Žernůvka 12, 666 01  Tišnov

Tel.:     549 411 526, 604 812 871    

Email:  domov@dosa.cz

www.dosa.cz

 

 

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace

Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

Tel.:     549 439 611, 549 439 612    

Email:  info@domovpredklasteri.cz

www.domovpredklasteri.cz

 

Chráněné bydlení Deblín

Deblín 300, 664 75 Deblín

Tel: 739 101 360

Email: seniorsen.info@seznam.cz

www.seniorsen.cz

 
Chráněné bydlení Skryje Oblastní charity Tišnov
Skryje 19, 594 55 Skryje
Tel.: 534 008 340, 734 860 771
Email: bydleni.skryje@seznam.cz
www.tisnov.charita.cz