Údolí Chlébského potoka „Bledulové údolí“

u obce Chlébské

Údolí Chlébského potoka bývá často nazýváno bledulovým údolím – to podle milionů květů bledulí jarních rozkvétajících v lužních lesích kolem potoka. Kromě bledulí zde rostou další vzácné rostliny jako prvosenka vyšší, lýkovec jedovatý, měsíčnice vytrvalá, jaterník trojlaločný, plicník tmavý a další. Díky své jedinečnosti byla tato přírodní rezervace zařazena do celorepublikového výběru evropsky významných lokalit soustavy „Natura 2000“.

Údolím prochází zeleně značená cesta, která začíná v Nedvědici a pokračuje pak do Černovic. Pokud cestujete autem, je nejlepší zastavit v obci Chlébské a dále pokračovat pěšky.

Otevřeno:

Celoročně bez omezení.

Datum vytvoření: 21.7.2015 / Datum změny: 21.7.2015