Ulice Pod Květnicí pro havárii uzavřena (aktualizováno)

Dnes bylo na základě provedených prací (zajištění utrženého svahu, odtěžení části sutin), se souhlasem statika a pod dohledem odborných firem umožněno vyjetí zaparkovaných motorových vozidel obyvatel bydlících v ulici Pod Květnicí. Následně byla ulice pro jakýkoliv provoz opětovně uzavřena. Lze předpokládat, že práce na zajištění svahu budou probíhat v období následujících několika měsíců. Jakmile bude znám přesný harmonogram prací, bude s ním veřejnost seznámena.

Aktualizace 4.12.2015


Upozorňujeme občany, že z důvodu havárie (utržení svahu vlivem eroze) je přísně zakázán vstup i vjezd vozidel do ulice Pod Květnicí. Tím pádem dochází k uzavření nezpevněné cesty na vrchol Květnice. Do oblasti je povolen přístup pouze osobám, které zde bydlí a to za podmínky dodržování pohybu ve vyhrazeném prostoru. Prosíme o respektování tohoto opatření z důvodu zajištění bezpečnosti osob. Dohledem nad dodržováním opatření byla pověřena Městská policie Tišnov.

V nejbližší době bude probíhat odstranění části sutin z rodinného domu, který byl závalem postižen a rovněž byly zahájeny přípravné práce pro zajištění sanace postiženého pozemku. Vedení města je v úzkém kontaktu s obyvateli postižené lokality a pracuje na všech opatřeních po dohodě se správci inženýrských sítí, Hasičského záchranného sboru, statikem a odbornými firmami. Vzhledem k tomu, že vývoj situace na místě může vyvolat některé dosud nepředvídané dopady, bude tento problém vedením města řešen přednostně a to i v případě potřeby neplánovaných investic. O dalších opatřeních budeme veřejnost i nadále informovat.

Vydáno 2.12.2015

Datum vytvoření: 4.12.2015 / Datum změny: 4.12.2015