Úmrtí podnikatele

Co k tomu potřebujete: 

Úmrtní list.
Ten, kdo ve věci jedná, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list).

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).

Celý postup: