Úmrtí - vydávání úmrtních listů (prvopis)

Co k tomu potřebujete: 

K vydání úmrtního listu je třeba předložit:


• Občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz o povolení k pobytu cizinců)
• Rodný list
• Oddací list v případě, že zemřelý byl ženatý (vdaná)
• Faktura o zaplacení pohřbu

 

V případě osobního vyřízení úmrtního listu je třeba předložit také průkaz totožnosti vyřizující osoby (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah k zemřelému).    

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov

Odbor správních a vnitřních věcí - matrika

nám. Míru 346, Tišnov

přízemí budovy

úřední hodiny

pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod

pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:

Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774 dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115

Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775 jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117