Úplná uzavírka železničního přejezdu na ul. Klášterská od 3. do 21. srpna

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice III. třídy č. III/3771 v místě železničního přejezdu P6983, ve městě Tišnov,  ul. Klášterská, a to z důvodu provádění opravných prací na železničním přejezdu, v termínu od 3. 8. 2020; 8:00hod. do 21. 8.2020; 15:00 hod.

Objízdná trasa pro automobilovou dopravu bude vedena obousměrně z obce Předklášteří po silnici č. II/385 a č. II/379 do města Tišnov. Pro vozidla, jejichž výška přesahuje 3,9 m, bude objízdná trasa vedena obousměrně po silnici č. III/3771 a č. II/379 do městysu Drásov, dále po silnici č. III/37913 do obce Čebín a po silnici č. II/385 přes obec Hradčany do obce Předklášteří, viz přiložená situace. Zabezpečovací zařízení bude mimo provoz a železniční doprava zůstane bez výluky.

Úplná uzavírka přejezdu znamená, že kromě vyloučení automobilové dopravy nebudou moci přes přejezd přejít ani chodci, cyklisté apod..

Datum vytvoření: 14.7.2020 / Datum změny: 16.7.2020