Upozornění na změnu úředních hodin MěÚ Tišnov v závěru roku 2018

Dovolujeme si upozornit všechny občany Tišnova i obcí v celém správním obvodu, že poslední kalendářní den roku 2018, tj. pondělí 31. prosince (jinak běžný úřední den),  bude Městský úřad Tišnov pro veškerou veřejnost z technických důvodů uzavřen.

Všechny nezbytné úřední úkony, které je třeba provést v tomto kalendářním roce, si můžete vyřídit nejpozději v pátek 28. prosince 2018, kdy jsou jednotlivé odbory v provozu od 7:00 hod. do 12:00 hod. a podatelna od 7:00 hod. do 14:00 hod.


Současně upozorňujeme, že tento den lze provést již jen platby v hotovosti a to max. do 11 hodin. Platby kartou pouze do 27.12.2018.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice

Datum vytvoření: 3.12.2018 / Datum změny: 6.12.2018