Upozornění pro majitele vozidel v depozitu

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad upozorňuje vlastníky vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu před 30. červnem 2013 (jsou v depozitu) na povinnost dostavit se do konce roku 2015 na výše uvedený úřad (registrace vozidel) ke sdělení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účelu jeho využití. Po uvedeném termínu vozidlo administrativně zanikne a již nebude možnost ho přihlásit.

Povinnost dostavit se do konce roku 2015 na výše uvedený úřad (registrace vozidel) ke sdělení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účelu jeho využití se vztahuje také na vlastníky vozidel, která byla dočasně vyřazena po datu 1. července 2013 a jsou stále v registru vozidel vedena jako vyřazená, nesplněním výše uvedené povinnosti nehrozí zánik vozidla, ale od ledna 2016 pokuta do výše 50 000,- Kč.

Všechny potřebné informace můžete najít na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vo...

Datum vytvoření: 23.11.2015 / Datum změny: 23.11.2015