UPOZORNĚNÍ >> Rezervační systém na OSŘ a OÚP

Upozorňujeme návštěvníky Odboru stavebního řádu a Odboru územního plánování MěÚ Tišnov, že v rámci protiepidemických opatření upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, což napomáhá snížit riziko nákazy. Prosíme osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. V písemnostech uvádějte kontaktní telefonní číslo nebo e-mail, v případě potřeby budete pracovníkem úřadu kontaktováni. Kontakty všech zaměstnanců MěÚ Tišnov včetně úředních hodin a dalších aktuálních informací o chodu úřadu naleznete na webových stránkách města Tišnov https://www.tisnov.cz/urad/mestsky-urad.

Pokud nemůžete svoji věc řešit písemnou formou, pro osobní návštěvu je nezbytné rezervovat si přesný termín a čas schůzky, ve kterém Vás bude příslušný pracovník očekávat. V případě nepřítomnosti se pracovníci vzájemně zastupují.

Rezervační systém je dostupný na adrese https://www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system. Rezervaci schůzky můžete na stejném místě také zrušit a uvolnit tak termín jinému klientovi. Systém umožňuje pracovníkovi úřadu předem klienta kontaktovat na zadané telefonní číslo nebo e-mail, můžete být tedy předem osloveni k upřesnění účelu schůzky. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že dotazy nebo požadavky klientů mnohdy nevyžadují osobní návštěvu úřadu a pracovník požadavek klienta vyřeší písemně nebo telefonicky. Rezervace předem Vám přinese úsporu času při čekání ve frontě a mnohdy i cestovní náklady.

ŽÁDÁME OBČANY, aby ve všech možných případech (tedy nejen při kontaktu s OSŘ nebo OÚP) využili pro vyřízení požadavků elektronickou komunikaci, rezervační systém nebo telefonickou domluvu předem nebo schránku na rohové budově na nám. Míru 346.

Děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup.

Datum vytvoření: 16.4.2021 / Datum změny: 16.4.2021