UPOZORNĚNÍ >> změna oplocení stavby parku Hony za Kukýrnou

Upozorňujeme občany, že během víkendu 10./11.dubna bude odstraněno drátěné oplocení stavby parku Hony za Kukýrnou. Realizační firma celé místo stavby ohradí pouze páskou doplněnou o informační cedule. Celý prostor zůstává i nadále staveništěm, a platí tedy i nadále zákaz vstupu do této oblasti. V celém prostoru je navíc nově vysévána tráva a mohlo by dojít k jejímu poškození.

Prosíme občany o respektování zákazu vstupu do celého prostoru parku. Tento zákaz se vztahuje i na psy v rámci venčení.

Realizace nového parku by měla být dokončena do konce měsíce dubna.

Děkujeme za pochopení.

Datum vytvoření: 9.4.2021 / Datum změny: 9.4.2021