Úprava styku rodiče s dítětem

Co k tomu potřebujete: 

K jednání soudu je třeba přinést minimálně občanský průkaz a originál rodného listu dítěte. Dále pak veškeré písemnosti, kterými rodiče prokazují tvrzené skutečnosti, které mají důležitý význam pro řízení ve věci.

Kde to vyřídíte: 

Obce správního obvodu Městského úřadu Tišnov spadají pod tři různé okresní soudy. Rozhodující pro místní příslušnost je primárně trvalý pobyt dítěte dle příslušné obce.

 

Okresní soud Brno-venkov

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 04
Tel: 546 511 111 (spojovatelka KS Brno, zapotřebí požádat o přepojení na OS Brno-venkov)
Fax: 546 576 012
ID datové schránky: w7wabin

 
Okresní soud v Blansku
 
Ulice: Hybešova 5
Obec: Blansko
PSČ: 67828
Tel: 516 482 111
Fax: 516 415 423
ID datové schránky: gsgabja

 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

 

Ulice: Strojírenská 28
Obec: Žďár nad Sázavou
PSČ: 591 01
Tel: 566 682 611
Fax: 566 624 991
ID datové schránky: 7a4abf8