Úřad

Aktuality

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů. 

Finanční odbor informuje, že Zastupitelstvo města Tišnova dne 16.12.2019 schválilo NOVOU SAZBU místního poplatku za komunální odpad ve výši 660 Kč