Aktuality úřad

Sazby místních poplatků za komunální odpad a za psa zůstávají pro rok 2021 stejné jako v předchozím roce.Pro poplatníky z Tišnova je sazba poplatku za komunální odpad ve výši 660 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560 Kč.

Odbor dopravy a živnostenský úřad informuje,že po nucené odstávce způsobené karanténou je od 23.listopadu registr řidičů v provozu v omezeném režimu. Doporučujeme pro vyřízení požadavků využívat rezervační systém.

Upozorňujeme občany, že od pondělí 16.listopadu bude registr vozidel na odboru dopravy MěÚ Tišnov odbavovat POUZE KLIENTY OBJEDNANÉ na určitý čas přes rezervační systém, který je dostupný na

Chcete pracovat pro Město Tišnov?Třeba jako vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů, jako referent/ka Odboru životního prostředí, referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb nebo jako kronikář/ka či uklízečka

Tajemnice MěÚ Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení funkce Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad. Zájemci se mohou přihlásit do 12. 10. 2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí. Zájemci se mohou přihlásit do 24. srpna 2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru sociálních věcí. Zájemci se mohou přihlásit do 10. srpna 2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

Informujeme občany, že v době nejdříve od 23. 7. 2020 do 6. 8. 2020 bude probíhat oprava vodorovného dopravního značení na silnici Tišnov - Hradčany - Čebín. Jedná se o silnici II. třídy č.

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice III. třídy č. III/3771 v místě železničního přejezdu P6983, ve městě Tišnov,  ul. Klášterská, a to z důvodu provádění opravných prací na železničním přejezdu, v termínu od 3. 8. 2020; 8:00hod. do 21.

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru stavebního řádu. Zájemci se mohou přihlásit do 20. července 2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

Stránky