Aktuality úřad

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění rekonstrukce chodníků a osvětlení tří přechodů pro chodce bude probíhat částečná uzavírka silnic v obci Malhostovice. Práce proběhnou v termínu od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016.

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Upozorňujeme zejména řidiče, že z důvodu provádění opravy povrchu komunikace po výstavbě kanalizace bude probíhat částečná uzavírka silnice č. III/3898 v obci Horní Loučky v termínu od 12. 5. 2016 do 31. 8. 2016.

V příloze zveřejňujeme zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2015.

Finanční odbor města Tišnova připomíná splatnost místních poplatků ze psů a za „komunální odpad“. Výše obou poplatků je stejná jako v předchozím roce. Obecně závazné vyhlášky města stanoví u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do

Jihomoravský kraj připravil veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (ZÚR JMK), které navazuje na projednání v minulém roce. Oba dokumenty jsou podle výsledků tzv.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění výstavby pěší komunikace bude probíhat částečná uzavírka silnice II/3773 v městysu Lomnice, místní části Řepka v termínu od 16. 5. 2016 do 10. 7. 2016.

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat movitý majetek - 2x vozidlo Škoda Fabia

Obálky s nabídkou zašlete poštou do 20.05.2016 na adresu Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, 666 19  nebo předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Tišnov do 20.05.2016 – do 14:00 hod.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně.

K vyhledávání nabídky volných míst a pracovních pozic v okolí Tišnova můžete nově využít i portál CITYPORTALS na adrese: http://www.cityportals.cz/web/tisnovcz. Na stránce najdete přehled všech nabídek práce z okruhu 35 km od centra Tišnova.

Stránky