Aktuality úřad

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 21.3.2016 od 7:15 hod. do 14:00 hod. budou bez napětí budovy v ulici U Humpolky č.p. 1508 a 1509. Více informací je uvedeno v příloze.  

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění rekonstrukce chodníků a osvětlení tří přechodů pro chodce bude probíhat částečná uzavírka silnic v obci Malhostovice, v termínu od 8.3.2016 do 31.5.2016.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad (živnostenské podnikání) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

Zájemci se mohou přihlásit do 16.3.2016

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění prací na dostavbě a rekonstrukci stokové sítě bude probíhat částečná uzavírka silnice v Tišnově, Za Mlýnem v termínu od 1.3.2016 do 31.7.2016. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Již od března 2016 můžete zaplatit většinu místních i správních poplatků kartou přímo v budově Městského úřadu Tišnov. Náš úřad se tak řadí k dalším městům, kde je již tato služba zavedena. Jednoznačné výhody služby jsou uvedeny v přiloženém letáku. Nově můžete platit např.

Upozorňujeme občany sídliště a okolních rodinných domů v lokalitě Hony za Kukýrnou, že v termínu od 12.2.2016 - 29.2.2016 budou navštíveni pověřenými pracovníky Městského úřadu nebo Městské policie Tišnov za účelem provádění dotazníkového šetření.

Starosta města Tišnova svolává Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 2/2016, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 22. února 2016 od 17:00 hodin.

Program jednání:

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejnil informaci o rozšířených úředních hodinách pro podání přiznání k dani z příjmů a rovněž k výjezdům do obcí. Letáky přikládáme do přílohy.

Daňové přiznání lze podat i elektronicky:

Město Tišnov ve spolupráci se společností EKO-KOM připravilo pro občany speciální pozornost pro podporu třídění odpadů v domácnosti. Při platbě místního poplatku za komunální odpad si již první občané mohli odnést zdarma tři tašky na třídění plastů, papíru a skla.

Stránky