Aktuality úřad

Již od března 2016 můžete zaplatit většinu místních i správních poplatků kartou přímo v budově Městského úřadu Tišnov. Náš úřad se tak řadí k dalším městům, kde je již tato služba zavedena. Jednoznačné výhody služby jsou uvedeny v přiloženém letáku. Nově můžete platit např.

Upozorňujeme občany sídliště a okolních rodinných domů v lokalitě Hony za Kukýrnou, že v termínu od 12.2.2016 - 29.2.2016 budou navštíveni pověřenými pracovníky Městského úřadu nebo Městské policie Tišnov za účelem provádění dotazníkového šetření.

Starosta města Tišnova svolává Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 2/2016, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 22. února 2016 od 17:00 hodin.

Program jednání:

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejnil informaci o rozšířených úředních hodinách pro podání přiznání k dani z příjmů a rovněž k výjezdům do obcí. Letáky přikládáme do přílohy.

Daňové přiznání lze podat i elektronicky:

Město Tišnov ve spolupráci se společností EKO-KOM připravilo pro občany speciální pozornost pro podporu třídění odpadů v domácnosti. Při platbě místního poplatku za komunální odpad si již první občané mohli odnést zdarma tři tašky na třídění plastů, papíru a skla.

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu upozorňuje občany města Tišnova, včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, na povinnost mít své nemovitosti označeny číslem popisným, popř. evidenčním.

Výběrové šetření Životní podmínky, které Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) oznamuje, že ke dni 1.6.2015 nabyla vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena na clém území ČR. Společnost upozorňuje, že její sítě jsou zároveň kritickou infrastrukturou ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Upozorňujeme zejména všechny zástupce neziskových organizací a spolků, že termín pro podávání žádostí o dotaci je stanoven od 4. 1. do 10. 2. 2016. V případě, že žádost nebude úplná nebo bude obsahovat nějaké nedostatky, je možné tyto odstranit do 12. 2. 2016.

Stránky