Aktuality úřad

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu upozorňuje občany města Tišnova, včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, na povinnost mít své nemovitosti označeny číslem popisným, popř. evidenčním.

Výběrové šetření Životní podmínky, které Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) oznamuje, že ke dni 1.6.2015 nabyla vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena na clém území ČR. Společnost upozorňuje, že její sítě jsou zároveň kritickou infrastrukturou ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Upozorňujeme zejména všechny zástupce neziskových organizací a spolků, že termín pro podávání žádostí o dotaci je stanoven od 4. 1. do 10. 2. 2016. V případě, že žádost nebude úplná nebo bude obsahovat nějaké nedostatky, je možné tyto odstranit do 12. 2. 2016.

Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s.r.o., kterou založily a vlastní některá města a obce ležící v západní části Jihomoravského kraje.

V souvislosti s blížícím se koncem kalendářního roku upozorňujeme na změnu úředních hodin Městského úřadu Tišnov ve dnech 21. prosince 2015 – 1. ledna 2016. Vyřiďte si prosím své úřední záležitosti včas a nenechávejte je na poslední chvíli. Děkujeme za pochopení.

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem všech pracovníků Městského úřadu Tišnov popřála příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, lásky, porozumění, osobních a pracovních úspěchů.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice Městského úřadu Tišnov

Schválením Obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.3/2015 se výše poplatku za „komunální odpad“ pro rok 2016 nemění, ale dochází k některým úpravám, které se týkají např. změny okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni (např. nově děti do jednoho roku věku).

Již za pár dní si můžete objednat značku "na přání". Ministerstvo dopravy zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi k této problematice.

Od kdy si budu moci zažádat o značku na přání?

Město Tišnov stále hledá uchazeče pro neobsazené pozice. Zajímá-li Vás některá z nabídek neváhejte nás kontaktovat.

Referent Odboru správních a vnitřních věcí - právník

Strážník Městské policie Tišnov

Stránky