Aktuality úřad

V návaznosti na novelu zákona o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech s platnosti od 1.1.2016 poskytujeme občanům nové informace.

Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Ministerstvo vnitra ČR informuje o projektu s názvem Centrální místo Služeb-Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Dnes bylo na základě provedených prací (zajištění utrženého svahu, odtěžení části sutin), se souhlasem statika a pod dohledem odborných firem umožněno vyjetí zaparkovaných motorových vozidel obyvatel bydlících v ulici Pod Květnicí. Následně byla ulice pro jakýkoliv provoz opětovně uzavřena.

Upozorňujeme zejména řidiče vozidel, že z důvodu provádění rekonstrukce krytu komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice v obci Malhostovice v termínu od 5.12.2015 do 6.12.2015.

Objízdná trasa bude vedena přes obec Čebín a městys Drásov.

Město Tišnov přechází od 1.1.2016 na nový účetní program, což se projeví na změnách při většině účetních operací.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Informatik – správce sítě (Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů)

Popis pozice:

• Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat;

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Referent Odboru správních a vnitřních věcí (právník)

 

 

Popis pracovní pozice:

• příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce,

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad upozorňuje vlastníky vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu před 30.

Stránky