Aktuality úřad

Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s.r.o., kterou založily a vlastní některá města a obce ležící v západní části Jihomoravského kraje.

V souvislosti s blížícím se koncem kalendářního roku upozorňujeme na změnu úředních hodin Městského úřadu Tišnov ve dnech 21. prosince 2015 – 1. ledna 2016. Vyřiďte si prosím své úřední záležitosti včas a nenechávejte je na poslední chvíli. Děkujeme za pochopení.

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem všech pracovníků Městského úřadu Tišnov popřála příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, lásky, porozumění, osobních a pracovních úspěchů.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice Městského úřadu Tišnov

Schválením Obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.3/2015 se výše poplatku za „komunální odpad“ pro rok 2016 nemění, ale dochází k některým úpravám, které se týkají např. změny okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni (např. nově děti do jednoho roku věku).

Již za pár dní si můžete objednat značku "na přání". Ministerstvo dopravy zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi k této problematice.

Od kdy si budu moci zažádat o značku na přání?

Město Tišnov stále hledá uchazeče pro neobsazené pozice. Zajímá-li Vás některá z nabídek neváhejte nás kontaktovat.

Referent Odboru správních a vnitřních věcí - právník

Strážník Městské policie Tišnov

V návaznosti na novelu zákona o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech s platnosti od 1.1.2016 poskytujeme občanům nové informace.

Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Ministerstvo vnitra ČR informuje o projektu s názvem Centrální místo Služeb-Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Stránky