Aktuality úřad

Ministerstvo vnitra České republiky upozorňuje občany, že ve dnech 24.prosince - 31.prosince 2015 nebudou nabírány žádosti o vydání cestovních dokladů a občanských průkazů a rovněž nebudou předávány jejich držitelům a to na celém území České republiky.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění opravy povrchu komunikace bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Štěpánovice v termínu od 20.11.2015 do 15.12.2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Oznamujeme, že se dne 1.12.2015 v 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska uskuteční veřejná prezentace "Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou" s odborným výkladem zpracovatele.

Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou je zveřejněna na úřední desce od 23.11.2015.

Tak jako celá země i Tišnov si připomněl výročí 17. listopadu z let 1939 a 1989. Zástupci města položili v úterý večer věnec k pomníku věnovanému obětem komunismu a připojili se tak i k dalším spoluobčanům, kteří tak již dříve učinili u příležitosti státního svátku .

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad - evidence vozidel (podrobnosti zde).

Společnost E.ON upozorňuje na plánované výpadky dodávek elektrické energie z důvodu nutnosti provedení prací na rozvodné soustavě ve dnech 12.11.2015 a 19.11.2015. Více informací najdete v přílohách.

 

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění prací na opravě povrchu komunikace bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Horní Loučky v termínu od 31.10.2015 do 15.11.2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací) bude přerušena dodávka elektrické energie dne 09.11.2015 od 07:30 do 15:00 v těchto lokalitách:

Upozorňujeme, že z důvodu provádění rekonstrukce komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice vedoucí do části Chlébské v termínu od 16.10.2015 do 10.11.2015.

Stránky