Aktuality úřad

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad - evidence vozidel (podrobnosti zde).

Společnost E.ON upozorňuje na plánované výpadky dodávek elektrické energie z důvodu nutnosti provedení prací na rozvodné soustavě ve dnech 12.11.2015 a 19.11.2015. Více informací najdete v přílohách.

 

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění prací na opravě povrchu komunikace bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Horní Loučky v termínu od 31.10.2015 do 15.11.2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací) bude přerušena dodávka elektrické energie dne 09.11.2015 od 07:30 do 15:00 v těchto lokalitách:

Upozorňujeme, že z důvodu provádění rekonstrukce komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice vedoucí do části Chlébské v termínu od 16.10.2015 do 10.11.2015.

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení na následující pracovní místa:

- referent ODŽÚ (zkušební komisař, technik) - náhrada za pracovníka odcházejícího do důchodu

Zveřejňujeme v plném rozsahu Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za I. pololetí roku 2015. Tento dokument je stručným souhrnem informací z jednotlivých odborů. Cílem je informovat orgány města o objemu prací, které jsou vykonávány na jednotlivých odborech.

Rada města Tišnova vyhlásila konkurz na pracovní pozici ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686. Konkursního řízení se dne 30. září 2015 zúčastnily 3 uchazečky, všechny byly komisí shledány vhodnými.

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že na veřejných prostranstvích budou opět k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad.

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů

30.9.2015 ul.Černohorská, ul.Janáčkova

Stránky