Aktuality úřad

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení na následující pracovní místa:

- referent ODŽÚ (zkušební komisař, technik) - náhrada za pracovníka odcházejícího do důchodu

Zveřejňujeme v plném rozsahu Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za I. pololetí roku 2015. Tento dokument je stručným souhrnem informací z jednotlivých odborů. Cílem je informovat orgány města o objemu prací, které jsou vykonávány na jednotlivých odborech.

Rada města Tišnova vyhlásila konkurz na pracovní pozici ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686. Konkursního řízení se dne 30. září 2015 zúčastnily 3 uchazečky, všechny byly komisí shledány vhodnými.

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že na veřejných prostranstvích budou opět k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad.

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů

30.9.2015 ul.Černohorská, ul.Janáčkova

Koncem měsíce září a začátkem října 2015 navštívili starosta Jiří Dospíšil a radní pro školství Martin Sebera všechna školská zařízení v Tišnově.

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovní pozice Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad - zkušební komisař, technik (podrobnosti zde) a Referent Odboru kancelář starosty a vnějších

Městský úřad Tišnov zveřejňuje vyhodnocení Ankety spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov a srovnání výsledků průzkumů realizovaných v letech 2012 a 2015.

Jednání Rady města Tišnova mělo dne 23. září 2015 jinou podobu než obvykle. Po projednání nezbytných záležitostí, které se neobešly bez potřebné administrativy, se radní vydali na návštěvu místních částí (Hájek-Hajánky, Jamné a Pejškov).

Upozorňujeme obyvatele městských částí Hájek, Hajánky, Pejškov, Jamné, ale i obyvatele ostatních vybraných obcí v rámci ORP Tišnov, že ve dnech 5. října 2015 (7:30 - 15:00 hod.) a 8.

Město Tišnov nabízí k prodeji byt 3+1 do osobního vlastnictví nacházející se blízko centra města, v klidné zóně pod horou Květnice, na ulici Květnická 1719 v Tišnově.

Stránky