Aktuality úřad

Upozorňujeme řidiče a občany Štěpánovic, že z důvodu provádění opravy povrchu komunikace bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Štěpánovice v termínu od 24.9.2015 do 15.11.2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Úvodem schůze radní schválili uzavření kupní smlouvy na dodávku služebního vozidla pro Městskou policii Tišnov se společností AUTO POKORNÝ, s.r.o. se sídlem Okružní 872/25a, Brno. Cena vozidla činí 276.694,- korun bez DPH, včetně požadovaných úprav.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent Odboru investic a projektové podpory - investiční referent (podrobnosti zde).

Historicky první internetový chat se starostou města Tišnova proběhl ve středu 9.9.2015 od 15:00 hodin. Starosta odpovídal na dotazy občanů, kteří se zajímali zejména o plánované investiční akce, ale i veřejná prostranství, apod. Odpovědi si můžete prohlédnout v odkazu dole.

Na základě informací poskytnutých Zeměměřičským úřadem dne 4.9.2015 sdělujeme, že v rámci plnění úkolů tohoto úřadu budou až do konce října 2015 provádět jeho pracovníci místní topografické šetření ve správním obvodu města Tišnova.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění opravy komunikace po výstavbě kanalizace a ČOV bude probíhat úplná uzavírka silnice v obci Všechovice v termínu od 5.9.2015 do 20.9.2015. Objízdná trasa je vedena přes obce Unín, Rohozec, Železné, Lomnička, Tišnov a Drásov.

Na základě informací poskytnutých společností České dráhy sdělujeme, že ve dnech 2., 4. a 8. září v době od 7:30 do 12:30 hod. bude přerušen provoz na trati č. 251 v úseku Tišnov - Nedvědice. Více informací o výluce najdete v příloze.

Upozorňujeme občany Tišnova a zejména řidiče, že z důvodu konání akce "Přehlídka historických vozidel" bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace nám. Míru v Tišnově dne 5.9.2015 od 6:00 hod. do 12:00 hod.

Začátkem roku 2014 dostalo město Tišnov na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu pod názvem „Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent Odboru finančního - správa poplatků a vymáhání pohledávek (podrobnosti zde).

Stránky