Aktuality úřad

Na základě informací poskytnutých Zeměměřičským úřadem dne 4.9.2015 sdělujeme, že v rámci plnění úkolů tohoto úřadu budou až do konce října 2015 provádět jeho pracovníci místní topografické šetření ve správním obvodu města Tišnova.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění opravy komunikace po výstavbě kanalizace a ČOV bude probíhat úplná uzavírka silnice v obci Všechovice v termínu od 5.9.2015 do 20.9.2015. Objízdná trasa je vedena přes obce Unín, Rohozec, Železné, Lomnička, Tišnov a Drásov.

Na základě informací poskytnutých společností České dráhy sdělujeme, že ve dnech 2., 4. a 8. září v době od 7:30 do 12:30 hod. bude přerušen provoz na trati č. 251 v úseku Tišnov - Nedvědice. Více informací o výluce najdete v příloze.

Upozorňujeme občany Tišnova a zejména řidiče, že z důvodu konání akce "Přehlídka historických vozidel" bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace nám. Míru v Tišnově dne 5.9.2015 od 6:00 hod. do 12:00 hod.

Začátkem roku 2014 dostalo město Tišnov na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu pod názvem „Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent Odboru finančního - správa poplatků a vymáhání pohledávek (podrobnosti zde).

Město Tišnov vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686. Více informací o požadavcích na uchazeče a náležitostech přihlášky najdete v příloze. Uzávěrka přihlášek je 11. 9. 2015, předpokládaný nástup 1. 10. 2015.

Na základě oznámení společnosti E.ON dojde v pondělí dne 10. srpna 2015 k dlouhodobě plánovanému přerušení dodávek elektrické energie, která postihne všechna pracoviště Městského úřadu Tišnov.

Přerušení dodávek elektřiny je plánováno v době:

Upozorňujeme občany, že vzhledem k probíhající rekonstrukci areálu Sběrného dvora (Wágnerova 1543), bude od 4.srpna do 15. září 2015 sloužit pro přístup do areálu Sběrného dvora mimořádný vjezd z ulice Na Mlékárně. Respektujte prosím pokynů obsluhy.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění prací na opravě železničního mostu a povrchu komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice mezi obcí Hradčany a obcí Čebín v termínu od 1.8.2015 do 15.8.2015.

Stránky