Aktuality úřad

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí (právník, přestupky) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

Popis pracovní pozice:

Město Tišnov vydává pravidelně obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravuje zkrácení či zrušení nočního klidu v době konání slavností nebo obdobných akcí, tedy v době od 22.00 hod. do 06.00 hod.

Řidičský průkaz si letos vyměnilo zatím 514 tisíc řidičů. Pro nový doklad si tak přišlo 70 % motoristů, 140 tisíc lidí výměna dokladu ještě čeká.

Tajemnice Městského úřadu Tišnov prodlužuje termín pro podávání přihlášek do 31. 10. 2018, do 17:00 hod.

Všechny potřebné informace najdete v příloze.

Starosta města Tišnova na základě § 15 písm. b) a v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

Město Tišnov v rámci projektu “Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově“, reg. č.

Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává do něj dalších 100 milionů korun.

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.3.2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení následujících pracovních pozic:

Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně – správních činností)

Zájemci se mohou přihlásit do 8.10.2018

Stránky