Členové

Bc. Jiří Dospíšil

Starosta
MOST

jiri.dospisil@tisnov.cz
549 439 811
608 271 172 

 

Do jeho kompetence náleží:

 - oblast rozpočtu, financí a hospodaření, oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů a interního auditu, oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků

Ing. Karel Souček

1. místostarosta
ODS

karel.soucek@tisnov.cz 
549 439 818 
603 435 634 

 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast investic, oblast majetku města, oblast územního plánování a rozvoje města, oblast kultury a cestovního ruchu

Ing. Václav Šikula

Místostarosta
ANO 2011

vaclav.sikula@tisnov.cz
549 439 812 
777 707 575 

 

Do jeho kompetence náleží:

-  oblast dopravy, oblast komunálních služeb, oblast životního prostředí, oblast zdravotnictví

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Místostarosta
MOST

martin.sebera@tisnov.cz
549 439 820 
608 080 590

 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast školství a rodinné politiky, oblast sportu, mládeže a volnočasových aktivit, oblast energetiky, oblast sociálních věcí

Aleš Navrátil

Člen Rady města
MOST

ales.navratil@tisnov.cz

603 803 786

 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast podnikání a zaměstnanosti

Ing. Tomáš Komprs

STAN

 

721 835 315

Stránky