Členové

Bc. Jiří Dospíšil

Starosta
MOST

jiri.dospisil@tisnov.cz
549 439 811
608 271 172 

 

Do jeho kompetence náleží následující:

 • oblast rozpočtu, financí a hospodaření;
 • oblast strategického plánování;
 • oblast lidských zdrojů, interního auditu a krizového řízení;
 • oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků;
 • oblast komunálních služeb;
 • oblast zdravotnictví.
Ing. Karel Souček

1. místostarosta
ODS

karel.soucek@tisnov.cz 
549 439 818 
603 435 634 

 

Do jeho kompetence náleží následující:

 • oblast investic;
 • oblast majetku města;
 • oblast územního plánování a rozvoje města,
 • oblast kultury a cestovního ruchu.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Místostarosta
MOST

martin.sebera@tisnov.cz
608 080 590

 

Do jeho kompetence náleží následující:

 • oblast školství a rodinné politiky;
 • oblast sportu, mládeže a volnočasových aktivit;
 • oblast energetiky, klimatických změn a životního prostředí;
 • oblast sociálních věcí.
Aleš Navrátil

Místostarosta
MOST

ales.navratil@tisnov.cz

603 803 786

 

Do jeho kompetence náleží následující:

 • oblast dopravy;
 • oblast vodovodů a kanalizací;
 • oblast podnikání a zaměstnanosti;
 • oblast osadních výborů.
Štěpán Pilný

Člen Rady města
ANO 2011

stepan.pilny@tisnov.cz

728 891 648

 

Do jeho kompetence náleží následující:

oblast veřejného pořádku a bezpečnosti.

Ing. Tomáš Komprs

STAN

 

721 835 315

Stránky