Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 14.6.2012

 

Videozáznam ze zasedání

01. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
02. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 5.6.2012
03. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
04. Zápis č. 5/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
05. Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
06. Zápis č. 5/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 20.5.2012
07. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2012
08. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/20102, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů
09. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/20102, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova
10. Prodej pozemku parc.č. 349 v k.ú. Pejškov u Tišnova
11. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 2375/14 v k.ú. Tišnov
12. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov
13. Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
14. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2012
15. Zpráva o investičních akcích r. 2012
16. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
17. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 22.3.2012

 

Videozáznam ze zasedání

01. Část 1
02. Část 2
03. Část 3
04. Část 4
05. Část 5
06. Část 6
07. Část 7

Zastupitelstvo města Tišnova - 2.2.2012

Zastupitelstvo města Tišnova - 15.12.2011

Zastupitelstvo města Tišnova - 2.12.2011

Zastupitelstvo města Tišnova - 26.10.2011

Zastupitelstvo města Tišnova - 8.9.2011

Zastupitelstvo města Tišnova - 30.6.2011

Zastupitelstvo města Tišnova - 5.5.2011

Stránky