Právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky města Tišnova
Číslo předpisu Název Datum nabytí účinnosti Přílohy
7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
6/2021 jíž se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 6/2019, o místním poplatku ze psů 7.10.2021
4/2021 o nočním klidu 27.7.2021
3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 6.5.2021
2/2021 o místním poplatku z pobytu 6.5.2021
1/2021 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem 19.3.2021
5/2020 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 6/2019, o místním poplatku ze psů 14.5.2020
3/2020 o nočním klidu 14.5.2020
1/2020 kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem 10.3.2020
8/2019 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č.2/2019 o systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a nakládání se stavebním odpadem na území města Tišnova 1.1.2020
6/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
5/2019 o místním poplatku z pobytu 1.1.2020
4/2019 kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova 11.10.2019 PDF icon vyhlaska_provozni_doba_4-2018_kon.pdf
3/2019 o nočním klidu 9.7.2019
2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a nakládání se stavebním odpadem na území města Tišnova 13.5.2019
1/2019 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2014, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem 29.3.2019
5/2018 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 7.7.2018
4/2018 kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova 7.7.2018
2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3.5.2018
1/2018 kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem 2.3.2018
12/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2018 PDF icon priloha.pdf
10/2017 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2016, o místním poplatku ze psů 1.1.2018 PDF icon Konsolidované znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2016
9/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2018
7/2017 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších předpisů 11.10.2017
6/2017 kterou se vydává Požární řád města Tišnova 15.10.2017 PDF icon priloha_c._1.pdf, PDF icon priloha_c._2.pdf, PDF icon priloha_c._3.pdf
1/2017 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2014, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem, a kterou se dále mění obecně závazná vyhláška č. 5/2016, jíž se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem 29.4.2017
4/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 1.1.2017
3/2016 o místním poplatku ze psů 1.1.2017
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná do 31.12.2016 1.1.2016
5/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011 4.10.2014
4/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání sportovních hřišť s umělým povrchem na území města Tišnova 17.7.2014
3/2014 o zřízení Městské policie Tišnov 15.5.2014
2/2014 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova 15.5.2014
1/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2004, kterou se stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytovou náhradu 15.5.2014
4/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 31.12.2012
3/2012 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova 30.6.2012
2/2012 kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 30.6.2012
1/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 21.2.2012
3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity 13.4.2011
3/2006 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 27.5.2006
5/2005 k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova 24.12.2005
4/2005 kterou se k zajištění veřejného pořádku stanoví podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, na území města Tišnova 24.12.2005
Nařízení města Tišnova
Číslo předpisu Název Datum nabytí účinnosti Přílohy
5/2021 kterým se mění nařízení města Tišnova č. 8/2017, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města 1.10.2021
6/2020 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov 4.6.2020
8/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města 1.11.2017
2/2015 kterým se vydává tržní řád 1.7.2015
10/2011 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseku silnic na území města Tišnova 7.9.2011
7/2011 kterým zrušuje nařízení města Tišnova č. 12/2003, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 16.7.2011
Jiné
Číslo předpisu Název Datum nabytí účinnosti Přílohy
- Ceník dle Nařízení Rady města Tišnova č. 8/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města 1.11.2017
- Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytů ve vlastnictví města Tišnova 21.9.2015 Microsoft Office document icon 1