Rozpočet a hospodaření města

Plnění rozpočtu

Město Tišnov zprovoznilo v letech 2014, 2015 webovou aplikaci tzv. „Rozklikávací rozpočet“ http://groz2.gordic.cz/MUTI/, který informuje o příjmech a výdajích schváleného rozpočtu a dále o jeho skutečném plnění.

Na těchto stránkách níže jsou zveřejněny měsíční výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu 2017, 2018, 2019 kde jsou informace o schváleném, upraveném rozpočtu a jeho aktuálním plnění.

Dále má občan možnost využít informační portál  Ministerstva financí tzv. “Monitor – státní pokladna“ http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00282707#, který umožňuje volný přístup k rozpočtům a účetním informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Jsou zde i informace o hospodaření města Tišnova, jeho zřízených příspěvkových organizacích v minulých obdobích. Tyto data je možné např. porovnat s údaji z jiných měst. Údaje jsou k dispozici vždy zpětně za předchozí čtvrtletí.

Plnění rozpočtu 2020

Stránky