Právní předpisy města

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2016, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytů ve vlastnictví města Tišnova + příloha Evidenční karta k žádosti o byt z majetku města Tišnova

Nařízení města Tišnova č. 2/2015, kterým se vydává tržní řád

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011

Vyhláška č. 4/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání sportovních hřišť s umělým povrchem na území města Tišnova

Vyhláška č. 3/2014, o zřízení Městské policie Tišnov

Vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova

Vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2004, kterou se stanoví kritéria pro určení žádostí o bytovou náhradu

Vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád města Tišnova

Vyhláška č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova

Vyhláška č. 2/2012, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů

Vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Vyhláška č. 12/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Nařízení č.10/2011, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Tišnova

Vyhláška č.9/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška č.8/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Tišnova

Nařízení č.7/2011, kterým zrušuje nařízení města Tišnova č. 12/2003, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vyhláška č.5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č.3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška č.5/2010 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č.3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Vyhláška č.5/2005, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova

Vyhláška č.4/2005, kterou se k zajištění veřejného pořádku stanoví podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, na území města Tišnova

Vyhláška č.9/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění závazných vyhlášek č. 2/2000, 2/2001, 3/2001, 10/2003, 4/2004, 6/2004

Vyhláška č.6/2004, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších změn

Vyhláška č.4/2004, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších změn

Vyhláška č. 10/2003, kterou se doplňuje vyhláška č.37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov

Vyhláška č.6/2003, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují místa volného pohybu psů na území města Tišnova

Vyhláška č. 3/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1998 města Tišnova ze dne 18.6.1998 o závazných částech územního plánu sídleního útvaru města Tišnova

Vyhláška č. 2/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1998 města Tišnova ze dne 18.6.1998 o závazných částech územního plánu sídleního útvaru města Tišnova

Vyhláška č.37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov