Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady ORP Tišnov - 5. úplná aktualizace 2020

 

Na tomto místě jsou k dispozici dokumenty 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Tišnov.

Grafická část
Výkres hodnot území Výkres limitů využití území Výkres záměrů na provedení změn v území Výkres problémů k řešení
Textová část
Územně analytické podklady správního obvodu ORP Tišnov - 5. úplná aktualizace  

Mapový portál města Tišnov naleznete na adrese http://mapy.damasystem.cz/tisnov.