Platná ÚPD obcí

Doklady o pořízení územních plánů, regulačních plánů a jejich změn jsou uloženy u obce, pro kterou byl územní plán pořízen v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

Údaje o níže uvedených územních plánech a regulačních plánech obcí a jejich změnách ve správním obvodu ORP Tišnov jsou zveřejněny u jednotlivých obcí a také v rámci „Evidence územně plánovací činnosti obcí“ dle § 162 stavebního zákona na webové adrese www.uur.cz.

V souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona zvěřejňujeme, že do tištěné podoby níže uvedené územně plánovací dokumentace a územních studií obcí ve správním obvodu ORP Tišnov je možné nahlédnout:

  • u pořizovatele - Městský úřad Tišnov, Odbor územního plánování
  • u stavebního úřadu
    • Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu,
    • Úřad městyse Lomnice, Stavební úřad
  • u obce, pro kterou byla územně plánovací dokumentace pořízena
  • u krajského úřadu – Krajský úřad Jihomoravského, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Tišnov je vystavena také k dálkovému nahlížení, a to na této straně.

Běleč Horní Loučky Níhov Synalov
Borač Hradčany Ochoz u Tišnova Šerkovice
Borovník Kaly Olší Štěpánovice
Braníškov Katov Osiky Tišnov
Brumov Křižínkov Pernštejnské Jestřabí Tišnovská Nová Ves
Březina Kuřimská Nová Ves Předklášteří Újezd u Tišnova
Bukovice Kuřimské Jestřabí Rašov Unín
Černvír Lažánky Rohozec Úsuší
Deblín Lomnice Rojetín Vohančice
Dolní Loučky Lomnička Řikonín Vratislávka
Doubravník Lubné Sentice Všechovice
Drahonín Malhostovice Skalička Zhoř
Drásov Maršov Skryje Žďárec
Heroltice Nedvědice Strhaře Železné
Hluboké dvory Nelepeč-Žernůvka Svatoslav  

Prohlížení platných územních plánů obcí (georeferencovaných) najdete také na Mapovém portále https://mapy.damasystem.cz/tisnov