Informace k volbám

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020.

Obecné informace k volbám najedete na www.mvcr.cz.

Informace pro zájemce o členství v okrskových volebncíh komisích ve městě Tišnově zde.