Čestná občanství a ceny města Tišnova

Čestná občanství a ceny města udělené 9. 9. 2013

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

  • panu MUDr. Františku Kuthanovi, in memoriam, za zásluhy o rozvoj a věhlas města založením a provozováním sanatoria,
  • panu MUDr. Petru Fruhwirtovi, in memoriam, za osobní statečnost při pomoci účastníkům 2. a 3. odboje a lékařský věhlas,
  • panu PhDr. Karlu Ficovi, CSc., in memoriam, za celoživotní přínos pro oblast kultury, vlastivědy a nářečí na Tišnovsku,
  • panu Bohušovi Sedlákovi, in memoriam, za celoživotní přínos pro oblast kultury a vlastivědy v Tišnově a jeho podíl na založení tišnovské knihovny,
  • panu prof. Karlu Vachkovi za dlouholetý přínos dokumentárnímu filmu

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

  • panu Mgr. Miroslavu Pavlíkovi za dlouholeté vedení Klubu přátel výtvarného umění, organizaci výstav a výtvarnou činnost,
  • panu doc. Ing. Janu Lacinovi, CSc. za dlouholetou práci ve výzkumu přírody rodného kraje a osvětovou činnost v této oblasti,
  • panu Ing. Andreji Sučkovi za dlouholetou organizaci mezinárodních expozic minerálů v Tišnově,
  • panu Karlu Krejčímu za dlouholetou vlastivědnou práci především z období konce 2. světové války,

Stránky