Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Kancelář tajemnice (pracoviště)

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor investic a projektové podpory

Stránky