Hřbitovy

Město Tišnov zabezpečuje správu dvou tišnovských hřbitovů.

První, „starý hřbitov“, se nachází v centru města na ul. Na Hrádku a druhý, „nový hřbitov“, je při výjezdu z Tišnova směrem na Černou Horu.

 

V článku naleznete informaci o otvírací době hřbitovů.

Užívání hrobového místa je možné pouze na základě platné písemné Smlouvy o nájmu hrobového místa a po úhradě nájemného dle platného ceníku.