Veřejná zeleň

Regenerace zeleně

Ve městě je pravidelně ošetřováno cca 2200 ks stromů s ohledem na jejich provozní bezpečnost. V letech 2013-2015 proběhne v rámci projektu "Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov" odborný řez všech stromů. V rámci tohoto projektu proběhnou i komplexní sadovnické úpravy na sídlišti Pod Květnicí (od ulice ul. Dřínové níže) a na sídlišti Pod Klucaninou (od ul. Hornické po ul. Brněnskou). Při těchto úpravách bude pokáceny neperspektivní stromy, ale bude vysazeno více než 300 stromů a několik tisíc keřů. Bližší informace naleznete v přiložených souborech.