Osobní údaje zpracovávané MěÚ

Osobní údaje zpracovávané MěÚ

Osobní údaje zpracovávané orgány města Tišnova, které nepodléhají oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a jejichž zpracování je prováděno na základě zvláštního zákona (§ 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)