Podnikatelský servis

Program COVID – Nájemné spuštěn

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru.

Evropská komise odsouhlasila český program veřejné podpory COVID – nájemné

Prostředky ve výši až 5 miliard korun mohou být poskytnuty jako kompenzace podnikatelům, kteří platí nájem za své provozovny a nemohli v důsledku v

Jaké nástroje finanční podpory stát nabízí podnikatelům s ohledem na COVID-19?

Jste organizace nebo firma a nabízíte či hledáte pomoc?

Nabídka regionální kanceláře Czech Invest >> poskytujeme konzultace podnikatelům, jejichž aktivity byly omezeny nebo pozastaveny v důsledku š

Vyhlášena Výzva VII programu Služby infrastruktury

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu OP PIK programu podpory Služby infrastruktury, jejíž alokace je stanovena ve výši 1 000 000 000 Kč. Cílem Výzvy je podpora zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 20. 3. 2020.

Harmonogram výzev OP PIK

Ve středu 4. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu plán výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na letošní rok.

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020 je Vám k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášena Výzva IV programu Vysokorychlostní internet

Ve středu 4. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory Vysokorychlostní internet. Cílem Výzvy IV je přispět ke vzniku moderní přístupové sítě nové generace. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen dne 4. 6. 2020.

Vyhlášena Výzva XI programu podpory Technologie (pro začínající podniky)

V pondělí 17. února 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK, která cílí na podporu nových podnikatelských záměrů malých začínajících podniků. Alokace Výzvy XI programu podpory Technologie činí 250 mil. Kč. Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen dne 9. 3. 2020

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb - od 1. května 2020

Vyhlášena Výzva III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 13. prosince 2019 Výzvu III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 13. ledna 2020.

Stránky