Podnikatelský servis

Vyhlášena Výzva III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 13. prosince 2019 Výzvu III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 13. ledna 2020.

11.11.2019 Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TA ČR v Brně

Agentura pro podnikání a inovace si dovoluje pozvat na seminář Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TA ČR, který proběhne dne 11. listopadu 2019 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Vyhlášena Výzva VI programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VI programu podpory Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení nových dotačních výzev

Řídicí orgán OP PIK a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásili nové dotační výzvy. Znění Výzvy X programu Technologie je k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy I programu Poradenství je k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy VI programu Spolupráce – Klastry k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy V programu Úspory energie k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch k dispozici na webu MPO.

11.9.2019 Energetika pro firmy 21. století - Brno

Agentura pro podnikání a inovace organizuje seminář ENERGETIKA PRO FIRMY 21. STOLETÍ – Aktivní vzdělávání podnikatelského sektoru v oblasti energetických úspor, který proběhne dne 11. září 2019 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Vyhlášena Výzva III programu Spolupráce – Technologické platformy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 31. května 2019 Výzvu III programu podpory Spolupráce – Technologické platformy (text Výzvy). Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 

Semináře Agentury pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Výběr dodavatele v OP PIK, který proběhne dne 26. března 2019 v Brně (více informací v pozvánce), a seminář Podpora v začátcích podnikání, který proběhne také dne 26. března 2019 v Brně (více informací o akci naleznete v pozvánce).

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2019

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 13.3.2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. K dispozici je na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“.

 

Seminář určený pro zemědělskou veřejnost „Dotace 2019“

Dne 8. dubna 2019 proběhne v Brně seminář na téma „Dotace 2019“. Seminář bude zaměřen na Program rozvoje venkova 2014-2020, bližší informace naleznete v pozvánce zde.

Seminář „Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA“ – Brno 1. 3. 2019

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA. Původně měl proběhnout 28. února 2019, z technických důvodů byl přesunut na 1. března 2019, místo konání Brno.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

 

Stránky