Podnikatelský servis

Vyhlášena Výzva VII programu Služby infrastruktury

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu OP PIK programu podpory Služby infrastruktury, jejíž alokace je stanovena ve výši 1 000 000 000 Kč. Cílem Výzvy je podpora zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 20. 3. 2020.

Harmonogram výzev OP PIK

Ve středu 4. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu plán výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na letošní rok.

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020 je Vám k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášena Výzva IV programu Vysokorychlostní internet

Ve středu 4. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory Vysokorychlostní internet. Cílem Výzvy IV je přispět ke vzniku moderní přístupové sítě nové generace. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen dne 4. 6. 2020.

Vyhlášena Výzva XI programu podpory Technologie (pro začínající podniky)

V pondělí 17. února 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK, která cílí na podporu nových podnikatelských záměrů malých začínajících podniků. Alokace Výzvy XI programu podpory Technologie činí 250 mil. Kč. Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen dne 9. 3. 2020

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb - od 1. května 2020

Vyhlášena Výzva III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 13. prosince 2019 Výzvu III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 13. ledna 2020.

11.11.2019 Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TA ČR v Brně

Agentura pro podnikání a inovace si dovoluje pozvat na seminář Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TA ČR, který proběhne dne 11. listopadu 2019 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Vyhlášena Výzva VI programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VI programu podpory Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení nových dotačních výzev

Řídicí orgán OP PIK a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásili nové dotační výzvy. Znění Výzvy X programu Technologie je k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy I programu Poradenství je k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy VI programu Spolupráce – Klastry k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy V programu Úspory energie k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch k dispozici na webu MPO.

11.9.2019 Energetika pro firmy 21. století - Brno

Agentura pro podnikání a inovace organizuje seminář ENERGETIKA PRO FIRMY 21. STOLETÍ – Aktivní vzdělávání podnikatelského sektoru v oblasti energetických úspor, který proběhne dne 11. září 2019 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Stránky