Podnikatelský servis

Vyhlášena Výzva XI programu podpory Technologie (pro začínající podniky)

V pondělí 17. února 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK, která cílí na podporu nových podnikatelských záměrů malých začínajících podniků. Alokace Výzvy XI programu podpory Technologie činí 250 mil. Kč. Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen dne 9. 3. 2020

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb - od 1. května 2020

Vyhlášena Výzva III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 13. prosince 2019 Výzvu III programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy. Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 13. ledna 2020.

11.11.2019 Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TA ČR v Brně

Agentura pro podnikání a inovace si dovoluje pozvat na seminář Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TA ČR, který proběhne dne 11. listopadu 2019 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Vyhlášena Výzva VI programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VI programu podpory Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení nových dotačních výzev

Řídicí orgán OP PIK a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásili nové dotační výzvy. Znění Výzvy X programu Technologie je k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy I programu Poradenství je k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy VI programu Spolupráce – Klastry k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy V programu Úspory energie k dispozici na webu MPO. Znění Výzvy IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch k dispozici na webu MPO.

11.9.2019 Energetika pro firmy 21. století - Brno

Agentura pro podnikání a inovace organizuje seminář ENERGETIKA PRO FIRMY 21. STOLETÍ – Aktivní vzdělávání podnikatelského sektoru v oblasti energetických úspor, který proběhne dne 11. září 2019 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Vyhlášena Výzva III programu Spolupráce – Technologické platformy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 31. května 2019 Výzvu III programu podpory Spolupráce – Technologické platformy (text Výzvy). Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 

Semináře Agentury pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Výběr dodavatele v OP PIK, který proběhne dne 26. března 2019 v Brně (více informací v pozvánce), a seminář Podpora v začátcích podnikání, který proběhne také dne 26. března 2019 v Brně (více informací o akci naleznete v pozvánce).

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2019

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 13.3.2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. K dispozici je na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“.

 

Stránky