Podnikatelský servis

Seminář určený pro zemědělskou veřejnost „Dotace 2019“

Dne 8. dubna 2019 proběhne v Brně seminář na téma „Dotace 2019“. Seminář bude zaměřen na Program rozvoje venkova 2014-2020, bližší informace naleznete v pozvánce zde.

Seminář „Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA“ – Brno 1. 3. 2019

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA. Původně měl proběhnout 28. února 2019, z technických důvodů byl přesunut na 1. března 2019, místo konání Brno.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

 

Vyhlášena Výzva II programu Vysokorychlostní internet

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve čtvrtek 7. února 2019 Výzvu II programu podpory Vysokorychlostní internet. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Národní dotace Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2019, kde jsou uvedena pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.

Zásady naleznete na webu Ministerstva zemědělství ČR.

Vyhlášena Výzva IX programu Technologie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu IX programu podpory Technologie. Cílem IX. výzvy je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl v úterý 4.12.2018 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2018.
K dispozici je na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“.

Byly vyhlášeny čtyři výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásil čtyři nové Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie:

Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO),
Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO),
Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO),
Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO).

Příjem Žádostí o podporu byl zahájen u všech výše zmíněných výzev k datu 3. prosince 2018.

Vyhlášení Výzvy VIII programu Technologie (pro začínající podniky)
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VIII programu podpory Technologie (pro začínající podniky). Cílem programu je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 28. ledna 2019. Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Workshop k výzvě proběhne dne 12. prosince 2018 v Břeclavi. Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/technologie-pro-zacinajici-p...

Seminář „7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020“ - Praha

Ministerstvo zemědělství organizuje seminář "7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020", který se bude konat 14. září 2018 v čase 10:00 – 14:00 h v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha.

Více informací naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-...

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade - Brno

Agentura pro podnikání a inovace zve zájemce na seminář na téma Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade, který proběhne dne 12. září 2018 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce. https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/konzultacni-den-api-czechinv...

25.9.2018 Možnosti podpory pro podnikatele - Bystřice nad Pernštejnem

Agentura pro podnikání a inovace zve případné zájemce na seminář „Možnosti podpory pro podnikatele“, který proběhne dne 25. září 2018 v Bystřici nad Pernštejnem.

Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/moznosti-podpory-pro-podnika...

Dotační programy MPO ČR

Aktuální výzvy OP PIK 2018 najdete na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Stránky