Podnikatelský servis

Vyhlášení dvou nových výzev v rámci OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 25. června 2018 tyto Výzvy:

ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...
Partnerství znalostního transferu – Výzva IV

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Texty Výzev, včetně příloh, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a to na výše uvedených odkazech.

Ministerstvo průmyslu vyhlásilo Výzvu III programu Nemovitosti

V pátek 22. června 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu III programu podpory Nemovitosti. Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání. Žádosti o podporu lze předkládat od 22. října 2018 do 22. května 2019.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA v IS KP14+

Seminář na téma Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA v IS KP14+ proběhne dne 12. června 2018 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce Agentury pro podnikání a inovace.

https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/jak-vyplnit-zadost-o-podporu...

Možnosti podpory pro podnikatele

Seminář na téma Možnosti podpory pro podnikatele proběhne dne 26. června 2018 v Novém Městě na Moravě. Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/moznosti-podpory-pro-podnika...

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice se zaměřením na podnikání a průmysl se otevírá dne 5.4.2018 na Purkyňově ulici v Brně.

Vstup na Veletrh dotačních příležitostí je zdarma a bez registrace. Více informací a program semináře naleznete pod odkazem https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/03/VDP_Brno_5.4.201...

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade - Blansko

Regionální kancelář API a agentury CzechInvest si dovoluje pozvat zájemce na konzultační den, který se uskuteční 28. března 2018 od 9 hodin v sídle OHK Blansko na Městském úřadu Blansko. Nabízí možnost zkonzultovat podnikatelské záměry a nabídnout podnikatelům vhodné dotační programy, které se pro jejich společnost nejlépe hodí.

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade - Blansko

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade, který se uskuteční dne 28. března 2018 v Blansku.

Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/konzultacni-den-api-czechinv...

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2018 - Brno

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2018, který se uskuteční dne 28. února 2018 v Brně.

Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/regenerace-brownfieldu-jihom...

 

Vyhlášení Výzvy III programu podpory Inovační vouchery

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu III programu podpory Inovační vouchery. Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti podniků.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 15. ledna 2018.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení Výzvy II programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu II programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 2. ledna 2018.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Stránky