Podnikatelský servis

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání představuje specifickou oblast podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Provozovat živnost, lze pouze na základě živnostenského oprávnění.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

Dotace "Dešťovka"

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

https://www.dotacedestovka.cz/

Czechinvest - důležité odkazy

Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy
Přehled programů podpory http://www.czechinvest.org/programy-podpory

Pozvánka na veletrh dotačních příležitostí

Odkazy k možným dotačním projektům

Agentura pro podnikání a podporu investic CZECHINVEST

http://www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj. Agentura organizuje různé semináře, je zde možná telefonická podpora, zkušenosti jsou vesměs pozitivní.

 

Stránky