Povinně zveřejňované informace

  1. Oficiální název: Město Tišnov

  2. Důvod a způsob založení:

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací v roce 2022

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. 2022)

Sazebník úhrad za poskytování informací (platný v roce 2021)

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací městem Tišnovem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. do 31. 12. 2021)

Poskytnuté informace v roce 2021

Poskytnuté informace v roce 2020

Poskytnuté informace v roce 2019

Stránky