Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. 2019)

 

  1. Oficiální název: Město Tišnov

  2. Důvod a způsob založení:

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39.

Poskytnuté informace v roce 2016

Stránky