Povinně zveřejňované informace

  1. Oficiální název: Město Tišnov

  2. Důvod a způsob založení:

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. 2021)

 

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace v roce 2021

Poskytnuté informace v roce 2020

Poskytnuté informace v roce 2019

Poskytnuté informace v roce 2018

Stránky