Protikorupční portál

Protikorupční portál Města Tišnova

 

Rada města Tišnova schválila na své schůzi dne 28. února 2018 Protikorupční strategii města Tišnova a současně doporučila zastupitelstvu města schválit Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova.

Vydáním Protikorupční strategie města Tišnova byl odstartován nekompromisní boj s korupcí, který vedení města Tišnova považuje za svoji prioritu. Město Tišnov patří mezi první obce s rozšířenou působností, která se hrdě hlásí k boji proti korupci a zavádí účinný systém osvěty, ale i konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci rizik, která by případně mohla napomáhat právě vzniku korupčního prostředí.

 

Oznámení na podezření z korupce je možné učinit prostřednictvím:

  • protikorupční telefonní linky Městského úřadu Tišnov:  549 439 713;
  • interaktivního formuláře pro občany pod názvem „Podání oznámení o podezření z korupčního prostředí“;
  • protikorupční e-mailové adresy:  korupce@tisnov.cz;
  • protikorupční poštovní adresy: Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov (obálka musí být označena slovy „PROTIKORUPČNÍ ZÁLEŽITOSTI“);
  • podání v rámci schránky důvěry.