Sociálně-právní ochrana dětí


Kdo je kurátor pro mládež a co je náplní jeho práce?


 


S jakými institucemi spolupracuje kurátor pro mládež MěÚ Tišnov?


 


Jaký je postup obce s rozšířenou působností po podání žádosti o zprostředkování NRP?


 


Kdo přijímá oznámení o dětech vhodných pro NRP ?


 


Komu je poskytováno poradenství v oblasti NRP ?


 


V čem spočívá práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) s dítětem v době výkonu ústavní výchovy?


Za jakých podmínek může jít dítě na pobyt k rodičům či jiné fyzické osobě?


 


Co je to zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)?


 

Stránky